Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Λευτέρης Αυγενάκης: Οι καιροί επιτάσσουν την καθολική ένταξη των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στην αγροτική παραγωγή – Να συνεργαστούμε για να καλύψουμε, προς όφελος των αγροτών, το κενό που υπάρχει από τη θεωρία στην πράξη...