Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων

Mια ολοκληρωμένη πολιτική για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και την εφαρμογή μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων και προώθησης της ανακύκλωσης...