ευημερία

| Follow the Pioneers | "Αποταμιευτικά σχήματα, χρηματοοικονομική ασφάλεια και ευημερία των πολιτών", Νικόλαος Δ. Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και T.E.A. Υπουργείου Οικονομικών...