Ερευνητική μονάδα «Αρχιμήδης»

Ερευνητική μονάδα «Αρχιμήδης»: Ένα όραμα των κορυφαίων μυαλών της τεχνητής νοημοσύνης το οποίο γίνεται πράξη με τη βοήθεια της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”...