εργατικό δυναμικό

Αντώνης Ροκάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χανίων: Η Οικονομία της Κρήτης σε ασφυξία χωρίς επείγουσα και σχεδιασμένη περαιτέρω ενίσχυση του Εργατικού της Δυναμικού με έμφαση στους Έλληνες περιοχών υψηλής Ανεργίας και χώρες με συμβατή εργασιακή νοοτροπία...
Τα κριτήρια βιωσιμότητας και οι ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις για μηδενικούς ρύπους αναδιαμορφώνουν το περιβάλλον των ακινήτων, το οποίο, οι μελέτες εμφανίζουν «υπεύθυνο» για το 40% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα...