εργασιακή νοοτροπία

Αντώνης Ροκάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χανίων: Η Οικονομία της Κρήτης σε ασφυξία χωρίς επείγουσα και σχεδιασμένη περαιτέρω ενίσχυση του Εργατικού της Δυναμικού με έμφαση στους Έλληνες περιοχών υψηλής Ανεργίας και χώρες με συμβατή εργασιακή νοοτροπία...