επενδυτική ανάπτυξη

| Follow the Leaders of "E" | "Η ραγδαία επενδυτική ανάπτυξη είναι ένας θεμιτός στόχος που απαιτεί ωστόσο νέους ρυθμούς μεταρρυθμιστικής δράσης", Δρ. Ελένη Παναγιωταρέα, Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα...