επαυξημένη πραγματικότητα

Οι σημαντικές προκλήσεις και οι επικρατέστερες τάσεις για την αγορά του οργανωμένου λιανικού εμπορίου σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζονται στην πρόσφατη έρευνα της KPMG ...