επαναβιομηχάνιση

| Growth Effect | "Αύξηση επενδύσεων, επαναβιομηχάνιση και καινοτομία: Τρία κλειδιά για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη", Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Ανάπτυξης...