ενέργεια

Καθοριστική η συμβολή της HDB στην ελληνική οικονομία και στην πράσινη μετάβαση της χώρας. Συμβολή 8,5 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ την περίοδο 2019-2022...
FOLLOW THE LEADERS OF "E" | "Προϋπόθεση βιωσιμότητας ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην ενέργεια", Κώστας Γκαβαρδίνας, Director, Consulting, KPMG | Date: 08/03/2022...