Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

"O ρόλος του ΕΧΕ στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης", Καθηγητής Γεώργιος Ιωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. και της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. | Date: 07/02/2022...